Trabajo: Terapeuta Ocupacional Barcelona 7 ofertas de empleo

Es precisa incorporar un/a terapeuta ocupacional per cobrir vacances del 27/ ... ó grau en Teràpia ocupacional. Molt valorable tenir coneixements de ... Descripción completa
Funciones y tareasREALIZAR TAREAS PROPIAS TERAPEUTA OCUPACIONAL ELABORA EL PROGRAMA DE ACTUACIONES ... Descripción completa
... centro de Barcelona un/a terapeuta ocupacional. Jornada de 15 horas semanales ... Descripción completa
... centro de Barcelona un/a terapeuta ocupacional recién titulado/a, es decir ... Descripción completa
Funciones y tareasREALIZAR TAREAS PROPIAS TERAPEUTA OCUPACIONAL ELABORA EL PROGRAMA DE ACTUACIONES ... Descripción completa
... en Nou Barris un/a terapeuta ocupacional. Jornada de 40 horas semanales ... Descripción completa
Entitat pública que té la missió d'impulsar i garantir la bona gestió dels serveis socials, fomentant el treball en xarxa dels organismes locals. La ... Descripción completa